PAR BIEDRĪBU

Biedrība tika izveidota 2017 gadā ar mērķi aizstāvēt sertifikātu īpašnieku intereses un  iespēju tos izmantot likumā noteiktā kārtībā.

 

Mūsu komandā ir kvalificēti un pieredzējuši darbinieki darbam ar īpašuma privatizācijas sertifikātiem un to izmantošanas iespējām.

 

Biedrības mērķis ir panākt privatizācijas procesa pabeigšanu atbilstoši valsts likuma „Par privatizācijas sertifikātiem” 19. panta otrajā daļā sniegtajai garantijai par to, ka valsts garantē ikvienam sertifikātu īpašniekam tiesības izmantot savus sertifikātus atbilstoši to nominālvērtībai valsts vai pašvaldību īpašuma objektu privatizācijā saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un citiem likumiem.

UZDEVUMI

Biedrības uzdevumi ir panākt, lai valsts :

FINANŠU PĀRSKATI

BIEDRĪBAS DOKUMENTI

BIEDRĪBAS VALDE

Normunds Šuksts
Valdes priekšsēdētājs
Inga Daugule
Valdes loceklis
Auce Jēkabsone
Valdes loceklis
Ainārs Priekulis
Valdes loceklis
Andrejs Surmačs
Valdes loceklis