AKTUALITĀTES

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšana.

23.04.2018

 

31.01.2018 "Privatizācijas sertifikātu īpašnieku un tirgotāju biedrība" pievienojās Nevalstisko organizāciju un Ministra kabineta sadarbības memorandam.

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandam-pievienojas-35

 

Memorands izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

 

https://likumi.lv/doc.php?id=263733

 

Tikšanās ar LR Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem.

06.10.2017

2017.gada 30. augustā biedrības „Privatizācijas sertifikātu īpašnieku un tirgotāju biedrība” biedri tikās ar LR Ekonomikas ministrijas Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisijas un VAS “Privatizācijas aģentūra” pārstāvjiem, lai apspriestu privatizācijas sertifikātu tirgus darbību, tās efektivitāti un izmantošanas iespējas.

Tika pārrunāti jautājumi par komisijas maksas apjomiem, informācijas pieejamību un sabiedrības informētību. Sarunas laikā Biedrības biedri iepazīstināja klātesošos ar biedrības mērķiem un turpmākās darbības plāniem. Biedrības mērķis ir darboties privatizācijas sertifikātu īpašnieku, privatizācijas sertifikātu tirgus dalībnieku interesēs, kā arī to juridisko vai fizisko personu interesēs, kas noslēguši vai gatavojas slēgt privatizācijas līgumus. Puses vienojās par sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu.

Stājušies spēkā jauni valdības noteikumi

08.09.2017

No šī gada 1. februāra ir stājušies spēkā jauni valdības noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā turpmāk nodrošinās privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu, kā arī paredz pakalpojumu maksu, kuru ieturēs no sertifikātu kontu īpašniekiem, sniedzot pakalpojumus saistībā ar kontu apkalpošanu. Par konta uzturēšanu tā īpašniekam gadā būs jāmaksā ne mazāk kā 24 eiro. Lasīt vairāk (PDF)

Biedrības dibināšana

16.08.2017

10.05.2017 mēs esam nodibinājuši Privatizācijas sertifikātu īpašnieku un tirgotāju biedrību, lai panāktu privatizācijas procesa pabeigšanu atbilstoši valsts likuma „Par privatizācijas sertifikātiem” 19. panta otrajā daļā sniegtajai garantijai par to, ka valsts garantē ikvienam sertifikātu īpašniekam tiesības izmantot savus sertifikātus atbilstoši to nominālvērtībai valsts vai pašvaldību īpašuma objektu privatizācijā saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un citiem likumiem.