JAUTĀJUMI / ATBILDES

Cik liela ir pakalpojuma maksa par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu?

Atkarībā no tā, kāds privatizācijas sertifikātu konts Jums ir atvērts, ir noteikta šāda pakalpojuma maksa:

Par konta apkalpošanu 2017. gadā noteikta pakalpojuma maksa 0,02% no kontā esošo sertifikātu nominālvērtības 2016. gada 1. februārī, bet ne mazāk kā 22,00 eiro, kas atbilst 0,55 sertifikātiem.

Kādēļ privatizācijas sertifikātu tirgus cena ir zemāka par tā nominālvērtību?

Viena privatizācijas sertifikāta valsts noteiktā nominālvērtība ir 39,84 eiro. Privatizācijas sertifikāti tika piešķirti, lai iedzīvotāji tos varētu izmantot valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un zemes izpirkšanas procesa ietvaros, un šajos darījumos maksājumi sertifikātos tiek aprēķināti pēc to nominālvērtības. Parasti persona par privatizējamo objektu var norēķināties gan sertifikātos, gan naudā, līdz ar to pieprasījums pēc privatizācijas sertifikātiem samazinās, kas ietekmē privatizācijas sertifikātu tirgus cenu.

Kāda ir privatizācijas sertifikātu tirgus cena?

Privatizācijas sertifikātu tirgus cena ir mainīga. Lai noskaidrotu, kāda ir privatizācijas sertifikātu cena, jāsazinās ar licencētu starpniecības sabiedrību, kurai piešķirta licence darbībai privatizācijas sertifikātu tirgū. Sabiedrību saraksts pieejams Privatizācijas aģentūras mājaslapā.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sertifikātu pārdevējam būs jāmaksā starpniecības sabiedrību noteiktā komisijas maksa (katrai sabiedrībai tā var būt atšķirīga), kā arī maksa par sertifikātu pārskaitījumu (šobrīd 10,00 eiro fiziskām personām un 15,00 eiro juridiskām personām). 

Kāda ir privatizācijas sertifikāta nominālvērtība?

Viena privatizācijas sertifikāta vai īpašuma kompensācijas sertifikāta nominālvērtība ir 39,84 eiro.

Kā es varu izlietot savus privatizācijas sertifikātus?

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai vēl pieder privatizācijas sertifikāti, tos var izmantot kādā no sekojošiem veidiem:

Kā es varu norēķināties par sava privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu?

Lai veiktu samaksu par konta, kurā tika ieskaitīti piešķirtie sertifikāti, apkalpošanu 2017. gadā, Jums laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 1. februārim ir jāpārskaita pakalpojuma maksa uz Privatizācijas aģentūras kontu Valsts kasē LV32TREL912562500600B, maksājuma mērķī norādot konta īpašnieka personas kodu vai reģistrācijas numuru.

 

Par pagaidu konta apkalpošanu samaksa jāveic ik mēnesi, pārskaitot pakalpojuma maksu uz Privatizācijas aģentūras kontu Valsts kasē LV32TREL912562500600B. Maksājuma mērķī jānorāda konta īpašnieka personas kods vai reģistrācijas numurs, kā arī pakalpojuma saņemšanas periods.

 

Kā notiek sertifikātu pārdošanas process?

Klients dodas uz privatizācijas starpnieku biroju, kur tiek sastādīts līgums par sertifikātu pārdošanu. Klients ar noslēgto līgumu dodas uz Privatizācijas aģentūru, kurā atrodas viņa sertifikātu konts un saskaņā ar līgumu pārskaita sertifikātus uz starpnieka kontu, tad klientam saskaņā ar izsoles noteikumiem un līgumu tiek pārskaitīta nauda uz norādīto norēķinu kontu bankā.

Kā notiek sertifikātu pirkšanas process?

Klients dodas uz privatizācijas starpnieku biroju, kur tiek sastādīts līgums par sertifikātu pirkšanu. Klients saskaņā ar līgumu nodrošina naudas līdzekļu esamību starpnieka kontā, tad klientam saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek pārskaitīti sertifikāti uz līgumā norādīto sertifikātu kontu bankā.

Kā es varu uzzināt, vai man ir privatizācijas sertifikātu konts (vai privatizācijas sertifikāti)

Lai Jūs saņemtu informāciju par savu privatizācijas sertifikātu kontu, Jums ir:

Privatizācijas aģentūra klientu apkalpošanu veic:

Informāciju par personas privatizācijas sertifikātu kontu, kontā esošajiem sertifikātiem var saņemt tikai pati persona vai tās pilnvarots pārstāvis ar zvērināta notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.

Vai man ir jāmaksā par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu?

Ja Jums iepriekš tika atvērts konts, kurā ieskaitīti piešķirtie sertifikāti, tad par šāda privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu ir jāmaksā tikai gadījumā, ja konts nav slēgts un tā apkalpošana ir veikta pilnu kalendāro gadu.

 

Ja šogad (līdz 31.12.2017) pārdosiet, izmantosiet privatizācijas procesā vai uzdāvināsiet savā kontā esošos privatizācijas sertifikātus un Jūsu kontā sertifikātu atlikums būs 0, tad Jūsu konts tiks automātiski slēgts un par konta apkalpošanu Jums nebūs jāmaksā.

Kas notiks, ja es neveikšu samaksu par konta apkalpošanu?

Ja maksa par konta apkalpošanu netiks saņemta, nākamā gada sākumā samaksu par sertifikātu konta apkalpošanu ieturēsim sertifikātos pēc to nominālvērtības. Ja konta atlikums pēc sertifikātu ieturēšanas būs 0, tas tiks automātiski slēgts. Par slēgtiem kontiem konta apkalpošanas maksa  nav jāveic.